ВСТУПНА КАМПАНІЯ МАГІСТР

Для цього реєстрації на ЄВІ/ ЄФВВ  просимо підготувати та надіслати на social.work2019@ukr.net  сканкопії (фотокопії) таких документів:
–      заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для формування екзаменаційного листка (зразок додається, його слід роздрукувати, заповнити розбірливо, підписати, відсканувати/сфотографувати);

–      документа, що посвідчує особу (1-2 сторінки):

–      облікової картки платника податків (за відсутності – фото/ксерокопія документа, що засвідчує його відсутність)

–      документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

–      медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для складання ЄВІ / ЄФВВ);

–      фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої, розміром 3Х4 у форматі jpg або pdf) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

 У темі листа обов’язково зазначити своє  прізвище, ім’я, по батькові. У тексті листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Приймальна комісія перевіряє правильність заповнення заяви та відповідність надісланих документів, здійснює реєстрацію, формує екзаменаційний листок. Скановану копію екзаменаційного листка приймальна комісія надсилає вступнику на електронну адресу, вказану у анкеті. Вступник має перевірити внесені дані та, в разі виявлення помилок, звернутися і приймальну комісію для їх виправлення.

Оформлений екзаменаційний листок видається вступнику особисто або надсилається поштою (якщо вступником зазначено про таку необхідність у анкеті).

Правила прийому

https://cdu.edu.ua/informatsiya/vstupnykam/vstup-2021/pravyla-pryiomu-2021-pereliky-spetsialnostei/pravyla-pryiomu-2021.html

Вступ на ОС “Магістр”

https://cdu.edu.ua/informatsiya/vstupnykam/vstup-2021/pravyla-pryiomu-2021-pereliky-spetsialnostei/perelik-biudzhetnykh-konkursnykh-propozytsii-dlia-vstupu-za-os-mahistr.html

https://cdu.edu.ua/informatsiya/vstupnykam/vstup-2021/pravyla-pryiomu-2021-pereliky-spetsialnostei/perelik-nebiudzhetnykh-konkursnykh-propozytsii-dlia-vstupu-za-os-mahistr.html

 • Для вступників на перший курс зі скороченим (дворічним/трирічним) терміном навчання ОС «магістр»
  • Оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього (диплом)
  • Оригінал та копія документа, яка засвідчує особу та громадянство
  • 4 кольорові фотокартки 3 на 4 см.
  • Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду
  • Оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків)
  • Оригінал та копія сертифіката ЄВІ (єдиний вступний іспит з іноземної мови) та інформаційна картка про результати ЄВІ 
  • Для абітурієнтів пільгових категорій – документи, які підтверджують пільгу

Документи вкладаються у пластикову папку-швидкозшивач з 2-3 файлами та у картонну папку.

Усі копії засвідчуються приймальною комісією на основі оригіналів.