Історія кафедри – це сторінки минулих літ, аналіз пошуків і впровадження нових технологій навчання і виховання, саморозвитку студентів, майбутніх фахівців, викладачів, тих, хто вирішував нелегкі завдання у динамічних суспільних умовах і нелегких життєвих ситуаціях, долаючи труднощі, рухаючись уперед і тільки вперед.

 За Постановою Ради НК УРСР №25/677 від 11.08.1930 року на базі педагогічного технікуму в м. Черкаси було створено Черкаський інститут соціального виховання. Він мав три відділи: агробіологічний, техніко-математичний і історичний. За два роки своєї діяльності Черкаський інститут соціального виховання підготував перший випуск учителів.

Розпорядженням Народного Комісаріату освіти України „Про організацію Черкаського інституту соціального виховання” було зазначено основні заходи щодо створення кафедр інституту, розробки навчальних планів, організації практики студентів, набору до інституту, фінансових питань, підбору викладацького складу і т. ін. Враховуючи можливість цього завдання і величезну потребу в науково-педагогічних кадрах, „Сектор кадрів” запропонував керівництву інституту взяти найактивнішу участь в організації кафедр.

Відповідно до вищезазначеного Розпорядження НКО У Черкаському інституті соціального виховання у 1930-1931 рр. була створена кафедра педагогіки. Основним принципом організації кафедри було об`єднання споріднених дисциплін (педології, дидактики, літератури, основ політехнізму, сільського господарства).

У 1944-1945 рр. викладачі кафедри вели плідну науково-дослідну роботу зі студентами. При кафедрі працював педагогічний гурток. Теми наукових досліджень були різноманітними: „Виховна робота серед студентів”, „Школа та сім’я”, „Психолого-педагогічні основи учіння”, „Виховання культури поведінки учнів”, „Розвиток мислення, зміцнення уваги та пам’яті у дітей” тощо.

Кафедра педагогіки і психології (така назва була на той час) приділяла значну увагу самостійній роботі студентів. Викладачами проводилися конференції з обміну досвідом щодо організації і керівництва самостійною роботою студентів.

Викладачі кафедри сприяли поліпшенню якості навчання студентів. Вони самостійно виготовляли наочність для лекцій, здійснювали теоретичні розробки щодо педагогічної діяльності К.Д. Ушинського, А.С. Макаренка, Я.А. Коменського та інших. Члени кафедри педагогіки і психології керували позааудиторною роботою студентів, надавали великого значення педпрактиці, особливі зусилля спрямовували на виховання у студентів любові до педагогічної науки, професії.

У 1954 р. Черкаський педагогічний інститут став називатися Черкаським державним педагогічним інститутом ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією.

У цей період викладачі кафедри вели серйозну просвітницьку роботу, читали лекції батькам і різним категоріям населення на педагогічні теми: „Школа і сім`я”, „Виховання волі і характеру”, „Індивідуальний підхід до учнів”, „Виховання патріотизму” та інші.

У період з 1956 по 1967 рр. кафедра поповнилась кваліфікованими викладачами, серед яких були доценти М.П. Гусак, Ф.О. Нерода, Н.С. Горбач; викладачі Л.Ф. Бойко, Т.Б. Гатченко, Р.І. Рєпіна та ін.

З 1922 р. кафедра педагогіки пройшла славний шлях розвитку, змін, становлення.

1 вересня 1990 року з метою ефективності навчально-виховного процесу з педагогічних дисциплін, поліпшення підготовки студентів на базі кафедри педагогіки було створено дві кафедри: кафедру педагогіки і кафедру педагогіки і методики виховної роботи (Наказ ректора ЧДПІ № 169 від 17.09. 1990 р.).

У зв’язку з ліцензуванням спеціальності „Соціальна педагогіка”, у 1998 р. кафедра педагогіки і методики виховної роботи була перейменована у кафедру педагогіки і соціальної роботи. Завідувачем кафедри було призначено к.п.н., доцента Архипову С.П.

У 2004 році, в зв’язку зі збільшенням обсягу педагогічних дисциплін, кафедра педагогіки і соціальної роботи реорганізована у дві кафедри (Наказ ректора № 153, від 1. 09. 2004 р.):

1. Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

(Завідувачем кафедри залишилася кандидат педагогічних наук, доцент Архипова С.П.);

2. Кафедра педагогіки вищої школи

(Завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор, ректор університету Кузьмінський А.І).

2003 року кафедра розширила сферу своєї діяльності і почала підготовку соціальних працівників.

Викладачі кафедри постійно розширюють коло своїх творчих пошуків, роблять усе можливе для становлення соціальної педагогіки та соціальної роботи як науки та професійної діяльності.

Святкова презентація нової спеціальності „Соціальна педагогіка” (30 грудня 1998 р.)
Студенти спеціальності „Соціальна педагогіка і музика” зі своїми викладачами (1998 р.)
Викладацький склад кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки (2005 р.)

Ознайомитись детальніше з історією кафедри можна в книзі “Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки: 10 років історії у документах і нарисах” натиснувши на кнопку нижче ⬇️